A Legend or Was It? (1963)

A Tokyo family escaping the war relocates to a Hokkaido village; their daughter is set to marry the local leader's son, but her siblings disapprove.

Directing:
  • Keisuke Kinoshita

Writing:
  • Keisuke Kinoshita

Stars:
Release Date: 1963-08-10
themoviedb icon 5.0/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 83
Mariko Kaga
Mariko Kaga
Yuri Shimizu
Shima Iwashita
Shima Iwashit...
Kieko Sonobe
Kinuyo Tanaka
Kinuyo Tanaka
Shizuko Sonobe
Bunta Sugawara
Bunta Sugawar...
Goichi Takamori
Yoshi Katô
Yoshi Katô
Shintaro Shimizu
Tokue Hanazawa
Tokue Hanazaw...
Takeshi Sakamoto
Takeshi Sakam...
Tanaka Kinuyo
Tanaka Kinuyo
Shizuko Sonobe
Write one

Sorry, no results found.